โค้ด เอ็กเซลเล้นต์

แหล่งเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบครบวงจร

ดูเพิ่มเติม
สอนสด

เรียนกับเรา

เราให้บริการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมแบบครบวงจร ได้แก่ คอร์สเรียน คอร์สออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอ และหนังสือ สามารถติดต่อเพื่อจัดการสอน ณ. หน่วยงานของท่านได้

In-house Class

ฝึกอบรม ณ. หน่วยงาน หรือสถานประกอบการของท่าน มีความเป็นส่วนตัว สามารถสอบถามความเข้าใจได้อย่างเต็มที่

Public Class

ฝึกอบรมกับวิทยากร เขียนโค้ดกับเพื่อนๆ ทดลองใช้งาน ติดปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันที

เรียนกับ CE ดีอย่างไร?

เข้าใจง่าย

ทุกหลักสูตรถ่ายทอดจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ที่มีความชำนาญในด้านนั้น จึงถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายๆ

คู่มือครบ

เราเตรียมคู่มือ ให้ผู้เรียนได้ดูประกอบการอบรม รวมถึงเตรียมโค้ดโปรแกรม เพื่อลดเวลาในการพิมพ์โค้ดที่ยาวมากๆ

ประหยัดเวลา

การมีผู้ชี้แนะแนวทาง ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว เข้าสู่แก่นของเนื้อหาได้ทันที ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาอย่างมากในการศึกษาเอง

ได้ลงมือทำ

เราเน้นการลงมือทำในทุกๆ คอร์ส เพื่อให้ท่านได้รับความรู้มากที่สุด หลังจากเรียนแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คำถามที่พบบ่อย

  • สมัครเรียน ทำอย่างไร?

    คอร์สอบรมของเราจะเป็นคอร์สองค์กร (In-house Training) ซึ่งจะหลักสูตรต่างๆ จะสามารถเปิดอบรมได้ เมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยวิทยากรจะเดินทางไปอบรมที่บริษัท หรือหน่วยงานของลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายของวิทยากรเพิ่มเติม

  • เราจะมีการจัดอบรมแบบกลุ่มเป็นช่วงๆ อาจจะเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ให้ท่าน"สมัครรับข่าวสาร" ไว้ เพื่อรอรับข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดอบรม หรือสามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์ ที่สามารถเรียนได้ทันที โดยที่เนื้อหาไม่ต่างกันกับสอนสดมากนัก

  • เมื่อมีผู้เรียนจำนวนมาก เช่น ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สามารถขอส่วนลดได้ โดยทางบริษัทจะให้ส่วนลดในแบบเปอร์เซ็นต์ หรือแบบเหมาจ่าย หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการให้ส่วนลด ตามความเหมาะสมของคอร์สนั้นๆ

  • เพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ทางเราเปิดให้สามารถเพิ่มเติม / ปรับปรุง หรือปรับลดเนื้อหา ตามความต้องการได้ ทั้งนี้จะไม่ปรับมากจนเกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของคอร์สนั้น และไม่รับ ทำคอร์สอบรมเพื่อวิจัย หรือทำต้นแบบให้โปรเจ็กต์ของลูกค้า

  • สามารถแจ้งขอเอกสารต่างๆ ได้ทันที โดยเราจะออกเอกสารต่างๆ และดำเนินการจัดส่งทาง LINE หรือทางอีเมลของท่าน และสามารถส่งเอกสารต่างๆ ตามที่ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายบัญชีของท่านร้องขอ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบรับรองบริษัท และทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เป็นต้น

  • เราจัดเตรียมเอกสารคู่มือ และตัวอย่างโปรแกรมให้ท่านครบเรียบร้อย ท่านไม่ต้องเตรียมอะไร มีเพียงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ที่สามารถออกอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถที่จะเริ่มเรียนได้ สำหรับในบางหลักสูตรที่ต้องมีการเตรียมการก่อน (เช่น .NET) ทางเราจะส่งคู่มือ (PDF) ให้ท่านติดตั้งตามคู่มือไว้ล่วงหน้า

ลูกค้าองค์กร

คัมภีร์ Odoo สำหรับนักพัฒนา (ฉบับสมบูรณ์)

หนังสือ: คัมภีร์ Odoo สำหรับนักพัฒนา (ฉบับสมบูรณ์)

(4.5)

฿759 690.-

สั่งซื้อหนังสือ