คอร์สอบรม

Build IOS & Android Mobile App with Ionic Framework3
แนะนำ

Build IOS & Android Mobile App with Ionic Framework3

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
Build Database Web Application with Laravel 5.6
แนะนำ

Build Database Web Application with Laravel 5.6

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
Basic Python Programming (พื้นฐาน)
แนะนำ

Basic Python Programming (พื้นฐาน)

ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (2 วัน)
Java Programming Fundamental (พื้นฐาน)
แนะนำ

Java Programming Fundamental (พื้นฐาน)

ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (2 วัน)
Odoo Customization for Developer
แนะนำ

Odoo Customization for Developer

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
PHP7 + MySQL Web Development (พื้นฐาน)

PHP7 + MySQL Web Development (พื้นฐาน)

ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (2 วัน)
Java Web Application with Struts2 and Hibernate

Java Web Application with Struts2 and Hibernate

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
Big Data and Hadoop for Starter

Big Data and Hadoop for Starter

ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (3 วัน)
Machine Learning for Starter with Python

Machine Learning for Starter with Python

ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (3 วัน)
Odoo Reporting Customization

Odoo Reporting Customization

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
ASP.NET Web Form (C#) with SQL Server 2016

ASP.NET Web Form (C#) with SQL Server 2016

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
ASP.NET (C#) Core MVC + SQL server and Entity Framework

ASP.NET (C#) Core MVC + SQL server and Entity Framework

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)

สินค้าและบริการ

รับพัฒนาระบบด้วย Odoo

เราให้บริการ ในโมดูลดังนี้

 • ระบบบริหารการขาย (Sale management)
 • ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchase management)
 • ระบบจัดการคลังสินค้า (Inventory management)
 • ระบบการขายสำหรับร้านค้า (Point of Sale)
 • ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing management)
 • ระบบบัญชี (Accouting management)
 • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR management)
 • ระบบขายสินค้าออนไลน์ / เว็บไซต์ (E-Commerce)
รับพัฒนาโปรแกรมตามต้องการ

เราพัฒนาซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวกับ

 • ระบบคลังสินค้า (Warehouse)
 • แอพลิเคชั่นสำหรับคลังสินค้า (Inventory application)
 • ระบบบาร์โค้ดสำหรับฝ่ายผลิต (Barcode)
 • ระบบการออกรายงานและแดชบอร์ด (Reporting)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083-0826392 หรือ facebook.com/codeexcellent