พลังแห่ง "ความรู้"

เราเชื่อว่าความรู้ที่ถูกต้อง จากผู้มีประสบการณ์ สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

เว็บไซต์โค้ด เอ็กเซลเล้นต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนเขียนโปรแกรม และหลักสูตรการพัฒนาระบบ ERP ด้วย Odoo ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีแหล่งความรู้ในไทยมากนัก อีกทั้งยังไม่มีหลักสูตรที่เน้นด้านการปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้เราจึงออกแบบหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น

จุดเด่นของเรา

  • เรียนรู้แบบกลุ่มย่อยได้
  • อบรมในองค์กร
  • การเรียนรู้แบบปฏิบัติ

เราให้ความสำคัญในการถ่ายทอด "ความรู้" เพราะการเรียนรู้ที่ถูกต้อง จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการศึกษา จึงมีโอกาสที่งานจะประสบความสำเร็จ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิทยากร

นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากรฝึกอบรมมากกว่า 30 บริษัท
ประสบการณ์พัฒนาระบบสำหรับองค์กร 15 ปี
ประวัติแบบเต็ม

ความเชี่ยวชาญ

Odoo ERP 80%
Programming 100%
Web Application 90%
Mobile 70%
.NET Platform 90%
Consulting 90%

ลูกค้าของเรา