บทความทั้งหมด

บาร์โค้ดช่วยให้งานง่ายขึ้นได้อย่างไร

บาร์โค้ดช่วยให้งานง่ายขึ้นได้อย่างไร

การบริหารจัดการคลังสินค้า ที่มีสินค้าหลายชิ้น ซึ่งมีเป็นหลักร้อยชิ้นขึ้นไป เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บาร์โค้ดเข้ามาช่วย ซึ่งปัจจุบันการใช้บาร์โค้ดได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในหลายๆ วงการ เช่นคลังสินค้า, ธนาคาร, ร้านสะดวกซื้อ, สถานพยาบาล และใช้ในการขนส่งเป็นต้น ซึ่งบาร์โค้ดช่วยเราแก้ปัญหาในการคีย์ข้อมูลเพื่ออินพุตเข้าไปในระบบ จากเดิมที่เราจะต้องพิมพ์ข้อมูลเป็นจำนวน 5-10 ...
Jun 11, 2018 เอกสิทธิ์ ความรู้เกี่ยวกับ ERP
ประเภทของการผลิตสินค้าใน Odoo

ประเภทของการผลิตสินค้าใน Odoo

กระบวนการผลิตสินค้า ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูป ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากเราจะได้สินค้าที่ออกมาเป็น "ของดี" หรือได้ออกมาเป็น "ของเสีย" ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากกระบวนการในการผลิตทั้งสิ้น สำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ 1. การผลิตตามสั่ง ...
Jun 11, 2018 เอกสิทธิ์ Odoo ERP
รู้จักกับหน่วยนับสินค้า

รู้จักกับหน่วยนับสินค้า

หน่วยนับสินค้า (Unit of Measure) เป็นการกำหนดหน่วยในการนับของสินค้าหนึ่งๆ เช่น คอมพิวเตอร์นับเป็นเครื่อง เมาส์นับเป็นชิ้น หรือแก้วน้ำนับเป็นใบ เป็นต้น เรื่องของการกำหนดหน่วยนับในระบบการซื้อขายสินค้านั้น อาจจะดูเหมือนไม่ซับซ้อน เพียงกำหนดชื่อหน่วยเข้าไปตามสินค้า ดังตัวอย่างที่กล่าวมาในข้างต้น ก็สามารถกำหนดได้แล้ว ...
Jun 11, 2018 เอกสิทธิ์ ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
แนวทางการตั้งราคาสินค้า

แนวทางการตั้งราคาสินค้า

วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นทางตลาด ได้แก่ P ตัวหนึ่ง ซึ่งก็คือ Pricing หมายถึงการกำหนดราคาให้กับสินค้านั่นเอง การตั้งราคานั้นดูจะไม่น่าเป็นปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่เราคิดจากราคาทุนเท่าไร จากนั้นบวกกำไรที่คิดว่าจะได้ ก็คงจะเป็นราคาขายแล้ว แต่ช้าก่อนครับ การคิดราคาตามแบบขั้นต้น เราสามารถทำได้ แต่ผู้ซื้อจะซื้อสินค้าเราหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ...
Jun 11, 2018 เอกสิทธิ์ บริหารธุรกิจ
การกำหนดราคา (Pricelist) ในอีอาร์พี

การกำหนดราคา (Pricelist) ในอีอาร์พี

การกำหนดราคาแบบช่วง (Pricelist) เป็นการทำราคาให้กับสินค้าหนึ่งๆ หลายราคาด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามสินค้านั้นๆ จะต้องมีราคากลางที่เป็นมาตรฐาน (Base price) ยกตัวอย่างเช่น แป้งเด็กกระปุกละ 20 บาท ถือว่าเป็นราคากลางสำหรับการขาย แต่เราสามารถกำหนดราคาแบบ pricelist ...
Jun 11, 2018 เอกสิทธิ์ Odoo ERP