ประเภทของการผลิตสินค้าใน Odoo

ประเภทของการผลิตสินค้าใน Odoo

กระบวนการผลิตสินค้า ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูป ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากเราจะได้สินค้าที่ออกมาเป็น "ของดี" หรือได้ออกมาเป็น "ของเสีย" ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากกระบวนการในการผลิตทั้งสิ้น สำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็น ...

การกำหนดราคา (Pricelist) ในอีอาร์พี

การกำหนดราคา (Pricelist) ในอีอาร์พี

การกำหนดราคาแบบช่วง (Pricelist) เป็นการทำราคาให้กับสินค้าหนึ่งๆ หลายราคาด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามสินค้านั้นๆ จะต้องมีราคากลางที่เป็นมาตรฐาน (Base price) ยกตัวอย่างเช่น แป้งเด็กกระปุกละ ...

รู้จักกับ Odoo

รู้จักกับ Odoo

Odoo คือซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการ และวางแผนการใช้ทรัพยากร หรือเราอาจจะได้ยินในชื่อ อีอาร์พี (ERP: Enterprise Resource Planing) ก็ได้ ...