บาร์โค้ดช่วยให้งานง่ายขึ้นได้อย่างไร

บาร์โค้ดช่วยให้งานง่ายขึ้นได้อย่างไร

การบริหารจัดการคลังสินค้า ที่มีสินค้าหลายชิ้น ซึ่งมีเป็นหลักร้อยชิ้นขึ้นไป เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บาร์โค้ดเข้ามาช่วย ซึ่งปัจจุบันการใช้บาร์โค้ดได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในหลายๆ วงการ เช่นคลังสินค้า, ธนาคาร, ร้านสะดวกซื้อ, ...

ความรู้การจัดการสินค้าคงคลัง ในระบบอีอาร์พี

ความรู้การจัดการสินค้าคงคลัง ในระบบอีอาร์พี

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นการจัดการสินค้าที่อยู่ในคลัง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เช่น บาร์โค้ด, การกำหนด ...

วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยซอฟท์แวร์

วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยซอฟท์แวร์

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของบริษัท เพราะว่าหากบริษัทไม่มีบุคคลที่เก่ง ไม่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ไม่มีการพัฒนาตัวบุคคล หรือไม่ทราบข้อมูล และกิจกรรมของแต่ละบุคคล ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ...

ความรู้เรื่องขั้นตอนการซื้อสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ความรู้เรื่องขั้นตอนการซื้อสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ขั้นตอนการซื้อสินค้า (Purchase Process) ในระบบอีอาร์พี ก็จะทำงานกลับด้านกันกับการขาย ซึ่งบริษัทต่างๆ ก็จะมีกระบวนการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการในรูปแบบที่คล้ายๆ กัน ...

ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขายสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขายสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ขั้นตอนการขายสินค้า (Sale Process) ในระบบอีอาร์พี ซึ่งทุกบริษัทล้วนมีเหมือนๆ กัน อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างตามประเภทของธุรกิจ และความซับซ้อนของธุรกิจเหล่านั้น สรุปได้ 8 ...

คลังสินค้านั้น สำคัญไฉน

คลังสินค้านั้น สำคัญไฉน

คลังสินค้า (Warehouse) ถือเป็นองค์กระกอบหนึ่งของ supply chain ในภาคธุรกิจ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นแหล่งที่เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิต (raw material) หรือเป็นแหล่งที่เก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า ...