รู้จักกับหน่วยนับสินค้า

รู้จักกับหน่วยนับสินค้า

หน่วยนับสินค้า (Unit of Measure) เป็นการกำหนดหน่วยในการนับของสินค้าหนึ่งๆ เช่น คอมพิวเตอร์นับเป็นเครื่อง เมาส์นับเป็นชิ้น หรือแก้วน้ำนับเป็นใบ เป็นต้น ...