วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยซอฟท์แวร์

วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยซอฟท์แวร์

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของบริษัท เพราะว่าหากบริษัทไม่มีบุคคลที่เก่ง ไม่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ไม่มีการพัฒนาตัวบุคคล หรือไม่ทราบข้อมูล และกิจกรรมของแต่ละบุคคล ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ...

ความรู้เรื่องขั้นตอนการซื้อสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ความรู้เรื่องขั้นตอนการซื้อสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ขั้นตอนการซื้อสินค้า (Purchase Process) ในระบบอีอาร์พี ก็จะทำงานกลับด้านกันกับการขาย ซึ่งบริษัทต่างๆ ก็จะมีกระบวนการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการในรูปแบบที่คล้ายๆ กัน ...

ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขายสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขายสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ขั้นตอนการขายสินค้า (Sale Process) ในระบบอีอาร์พี ซึ่งทุกบริษัทล้วนมีเหมือนๆ กัน อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างตามประเภทของธุรกิจ และความซับซ้อนของธุรกิจเหล่านั้น สรุปได้ 8 ...

แนวทางการทำธุรกิจยุค 4.0

แนวทางการทำธุรกิจยุค 4.0

ปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่า "4.0" กันบ่อยมากขึ้น ซึ่งบางท่านก็อาจจะงงๆ ว่าเป็นตัวเลขอะไร หรือใช้วัดระดับอะไรหรือไม่ ความจริงตัวเลขดังกล่าว ถูกนำมาใช้สำหรับการแบ่ง generation หรือยุคสมัยของสิ่งต่างๆ ...

คลังสินค้านั้น สำคัญไฉน

คลังสินค้านั้น สำคัญไฉน

คลังสินค้า (Warehouse) ถือเป็นองค์กระกอบหนึ่งของ supply chain ในภาคธุรกิจ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นแหล่งที่เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิต (raw material) หรือเป็นแหล่งที่เก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า ...

แนวทางการเลือกใช้โปรแกรมจากอินเตอร์เน็ต

แนวทางการเลือกใช้โปรแกรมจากอินเตอร์เน็ต

ทุกวันนี้มีซอฟท์แวร์ให้เราได้เลือกใช้อย่างมากมาย ซึ่งเราสามารถที่จะค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ต เราสามารถเลือกราคาได้หลายแบบ ทั้งแบบฟรี และแบบเสียค่าใช้จ่ายในระดับหลักพัน หรือหลักหมื่นขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีจำนวนซอฟท์แวร์ให้เลือกใช้อยู่มากมายขนาดนี้ ก็ยังพบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อยู่มากมาย ซึ่งพบเจอตามเว็บบอร์ดต่างๆ ...

ธุรกิจของคุณ ใช้ Excel ในการบริหารงานอยู่หรือเปล่า?

ธุรกิจของคุณ ใช้ Excel ในการบริหารงานอยู่หรือเปล่า?

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้โปรแกรม Spreadsheet ในการทำงานกันอย่างแพร่หลาย เช่น Word, Excel และ PowePoint เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าโปรแกรมดังกล่าว ...