รู้จักกับ Odoo

รู้จักกับ Odoo

Odoo คือซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการ และวางแผนการใช้ทรัพยากร หรือเราอาจจะได้ยินในชื่อ อีอาร์พี (ERP: Enterprise Resource Planing) ก็ได้ ...