การพยากรณ์ข้อมูลด้วยการใช้ Python

การพยากรณ์ข้อมูลด้วยการใช้ Python

ปัจจุบันศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาคธุรกิจได้เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูล จากเดิมที่เป็นกระดาษ มาอยู่ในรูปของฐานข้อมูลกันเกือบหมดแล้ว เหตุผลก็คือ สามารถรับข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่หลักสิบ ...

รู้จักกับ Django เฟรมเวิร์คสำหรับงานด่วน

รู้จักกับ Django เฟรมเวิร์คสำหรับงานด่วน

ปัจจุบันความเร็วคือหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ ซึ่งใครที่ส่งมอบสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วกว่า หรือรับ feedback จากผู้ใช้ แล้วนำมาปรับปรุงได้เร็วกว่าธุรกิจนั้นมีโอกาสที่จะครองใจผู้บริโภคได้มาก ซอฟท์แวร์ก็เช่นเดียวกัน ความเร็วในการปล่อยออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้ ซึ่งเราจะมีการทดสอบและวัด ...