การพยากรณ์ข้อมูลด้วยการใช้ Python

การพยากรณ์ข้อมูลด้วยการใช้ Python

ปัจจุบันศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาคธุรกิจได้เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูล จากเดิมที่เป็นกระดาษ มาอยู่ในรูปของฐานข้อมูลกันเกือบหมดแล้ว เหตุผลก็คือ สามารถรับข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่หลักสิบ ...