บาร์โค้ดช่วยให้งานง่ายขึ้นได้อย่างไร

บาร์โค้ดช่วยให้งานง่ายขึ้นได้อย่างไร

การบริหารจัดการคลังสินค้า ที่มีสินค้าหลายชิ้น ซึ่งมีเป็นหลักร้อยชิ้นขึ้นไป เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บาร์โค้ดเข้ามาช่วย ซึ่งปัจจุบันการใช้บาร์โค้ดได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในหลายๆ วงการ เช่นคลังสินค้า, ธนาคาร, ร้านสะดวกซื้อ, ...

ประเภทของการผลิตสินค้าใน Odoo

ประเภทของการผลิตสินค้าใน Odoo

กระบวนการผลิตสินค้า ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูป ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากเราจะได้สินค้าที่ออกมาเป็น "ของดี" หรือได้ออกมาเป็น "ของเสีย" ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากกระบวนการในการผลิตทั้งสิ้น สำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็น ...

รู้จักกับหน่วยนับสินค้า

รู้จักกับหน่วยนับสินค้า

หน่วยนับสินค้า (Unit of Measure) เป็นการกำหนดหน่วยในการนับของสินค้าหนึ่งๆ เช่น คอมพิวเตอร์นับเป็นเครื่อง เมาส์นับเป็นชิ้น หรือแก้วน้ำนับเป็นใบ เป็นต้น ...

แนวทางการตั้งราคาสินค้า

แนวทางการตั้งราคาสินค้า

วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นทางตลาด ได้แก่ P ตัวหนึ่ง ซึ่งก็คือ Pricing หมายถึงการกำหนดราคาให้กับสินค้านั่นเอง การตั้งราคานั้นดูจะไม่น่าเป็นปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่เราคิดจากราคาทุนเท่าไร จากนั้นบวกกำไรที่คิดว่าจะได้ ...

การกำหนดราคา (Pricelist) ในอีอาร์พี

การกำหนดราคา (Pricelist) ในอีอาร์พี

การกำหนดราคาแบบช่วง (Pricelist) เป็นการทำราคาให้กับสินค้าหนึ่งๆ หลายราคาด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามสินค้านั้นๆ จะต้องมีราคากลางที่เป็นมาตรฐาน (Base price) ยกตัวอย่างเช่น แป้งเด็กกระปุกละ ...

ความรู้เรื่องเอกสารทางการเงิน ในการซื้อขายสินค้า

ความรู้เรื่องเอกสารทางการเงิน ในการซื้อขายสินค้า

เวลาเราซื้อสินค้า หรือบริการ จะมีเอกสารต่างๆ ที่ผู้ขายออกให้กับเรา ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายบัญชีสามารถรับรู้ แล้วเข้าใจเอกสารต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี แต่ในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ในส่วนงานนั้น หรือเราอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ต้องพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวกับบัญชี เราจึงควรเข้าใจหน้าที่ของเอกสารด้านการเงินต่างๆ ...

ความรู้การจัดการสินค้าคงคลัง ในระบบอีอาร์พี

ความรู้การจัดการสินค้าคงคลัง ในระบบอีอาร์พี

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นการจัดการสินค้าที่อยู่ในคลัง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เช่น บาร์โค้ด, การกำหนด ...

วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยซอฟท์แวร์

วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยซอฟท์แวร์

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของบริษัท เพราะว่าหากบริษัทไม่มีบุคคลที่เก่ง ไม่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ไม่มีการพัฒนาตัวบุคคล หรือไม่ทราบข้อมูล และกิจกรรมของแต่ละบุคคล ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ...

ความรู้เรื่องขั้นตอนการซื้อสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ความรู้เรื่องขั้นตอนการซื้อสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ขั้นตอนการซื้อสินค้า (Purchase Process) ในระบบอีอาร์พี ก็จะทำงานกลับด้านกันกับการขาย ซึ่งบริษัทต่างๆ ก็จะมีกระบวนการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการในรูปแบบที่คล้ายๆ กัน ...