รู้จักกับหน่วยนับสินค้า

รู้จักกับหน่วยนับสินค้า

หน่วยนับสินค้า (Unit of Measure) เป็นการกำหนดหน่วยในการนับของสินค้าหนึ่งๆ เช่น คอมพิวเตอร์นับเป็นเครื่อง เมาส์นับเป็นชิ้น หรือแก้วน้ำนับเป็นใบ เป็นต้น เรื่องของการกำหนดหน่วยนับในระบบการซื้อขายสินค้านั้น อาจจะดูเหมือนไม่ซับซ้อน เพียงกำหนดชื่อหน่วยเข้าไปตามสินค้า ดังตัวอย่างที่กล่าวมาในข้างต้น ก็สามารถกำหนดได้แล้ว

แต่ในความเป็นจริง การกำหนดหน่วยนับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควร ซึ่งถ้าหากเราสังเกตดูจะพบว่า หน่วยนับสามารถแบ่งออกเป็น หน่วยนับชิ้นเดียว (single) เป็นหน่วยนับที่ไม่สามารถย่อยลงไปได้อีกแล้ว เช่น อัน, เครื่อง, ตัว, ชิ้น, ใบ, ขวด ซึ่งเราอาจจะแทนคำเหล่านี้ว่าเป็นคำว่า "หน่วย" ไปเลยก็ได้ กับอีกหน่วยนับหนึ่งที่เรียกว่าเป็น หน่วยนับหลายชิ้น (multiple) จะประกอบด้วยสินค้าในหน่วยนั้นตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป เช่น โหล, แพค, กล่อง, หีบ, ตู้ เป็นต้น

กระเด็นของความซับซ้อนสำหรับหน่วยนับคือ การกำหนด ratio ระหว่าง single กับ multiple เช่น โหลจะประกอบด้วยของ 12 ชิ้น หากพนักงานคลังสินค้าทำรับ 2 โหล ระบบก็จะต้องคำนวณของเข้าสต็อกจำนวน 24 ชิ้น (กรณีสต็อกเก็บเป็นชิ้น) เป็นต้น ในการขายออกก็เช่นเดียวกัน หากขายออกเป็นโหล ก็จะต้องตัดสต็อกออกไป 12 ชิ้น นั่นเอง

การกำหนด ratio ไม่เพียงแค่นั้น หากเรามีหน่วยที่มีความสัมพันธ์กันเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำดื่ม 1 แพคจะเป็น 6 ขวด และ 1 โหลจะเป็น 12 ขวด ดังนั้นเราอาจจะต้องกำหนดน้ำดื่ม 1 โหลเท่ากับ 2 แพคไว้ด้วย กรณีที่เราเก็บสต็อกไว้เป็นแพค เป็นต้น

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมการใช้ Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น