ความรู้เรื่องขั้นตอนการซื้อสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ความรู้เรื่องขั้นตอนการซื้อสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ขั้นตอนการซื้อสินค้า (Purchase Process) ในระบบอีอาร์พี ก็จะทำงานกลับด้านกันกับการขาย ซึ่งบริษัทต่างๆ ก็จะมีกระบวนการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการในรูปแบบที่คล้ายๆ กัน ซึ่งสรุปออกมาเป็น 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. สร้างใบขอราคา (RFQ: Request for Quotation) จากนั้นนำส่งไปให้ผู้ขาย (Supplier) จากนั้นผู้ขายจะส่งใบเสนอราคา (Quotation) กลับมา เมื่อได้รับแล้วให้เราดูเงื่อนไขต่างๆ และราคาที่ supplier แต่ละเจ้าได้เสนอเข้ามา จากนั้นให้เลือก supplier ที่เราคิดว่าเหมาะสม (award supplier)
  2. สร้างใบสั่งซื้อ (PO: Purchase Order) จากใบ RFQ หรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ โดยจัดส่งไปยัง supplier รายนั้น
  3. Supplier จะส่งสินค้ามาที่คลังสินค้าของเรา จากนั้นฝ่ายคลังทำการรับสินค้า (Receiving)
  4. กรณีรับทั้งหมด: หากสินค้าที่จัดส่งมาครบ ให้ทำใบรับสินค้าเท่ากับจำนวนที่ซื้อ พร้อมกับเปลี่ยนสถานะของ PO เป็น "Complete"
  5. กรณีรับบางส่วน: กรณีสินค้าส่งมาไม่ครบ ให้ทำใบรับสินค้าเท่าที่รับได้ (Partial receive) แต่สถานะของใบสั่งซื้อจะยังไม่เปลี่ยนแปลง
  6. ฝ่ายบัญชีได้รับใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลจากผู้ขาย จากนั้นจึงสร้างใบแจ้งหนี้ (Supplier Invoice) ในระบบขึ้นมาจาก Purchase Order
  7. ชำระเงิน
  8. เปลี่ยนสถานะของเอกสารต่างๆ ให้เป็น "Closed"

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบการจัดซื้อ ด้วย Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น