ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขายสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขายสินค้า ในระบบอีอาร์พี

ขั้นตอนการขายสินค้า (Sale Process) ในระบบอีอาร์พี ซึ่งทุกบริษัทล้วนมีเหมือนๆ กัน อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างตามประเภทของธุรกิจ และความซับซ้อนของธุรกิจเหล่านั้น สรุปได้ 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. สร้างใบเสนอราคา (Quotation) เพื่อส่งให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าตอบรับราคาและติดต่อเพื่อขอซื้อสินค้า
  2. สร้างใบสั่งขาย (Sale Order) จะเพิ่มขึ้นใหม่ หรือจะสร้างมาจากใบเสนอราคาก็ได้
  3. เมื่อมีใบสั่งขายเกิดขึ้น ฝ่ายคลังสินค้าจะเบิกวัตถุดิบในสต็อกเพื่อเริ่มการผลิต
  4. หากวัตถุดิบไม่พอผลิต ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ (รายละเอียดอยู่ในบทความถัดไป)
  5. หากวัตถุดิบพอที่จะผลิต ก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิต เก็บในสต็อกเพื่อรอจัดส่งสินค้า
  6. ฝ่ายคลังสินค้าทำใบนำส่ง (Shipment) เพื่อส่งสินค้า
  7. ฝ่ายบัญชีออกใบแจ้งหนี้ (Customer Invoice) ซึ่งสร้างมาจากใบสั่งขาย เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า
  8. รับชำระเงิน จากนั้นเปลี่ยนสถานะของเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในสถานะ "Closed"

กรณีพิเศษ เมื่อสินค้าที่เราส่งให้ลูกค้า ไม่ตรงความต้องการ, เสียหาย หรือส่งไม่ครบจำนวนที่กำหนด เมื่อเราตกลงกับลูกค้าได้แล้ว ฝ่ายบัญชีจะต้องออกใบลดหนี้ (Credit note) เพื่อคำนวณราคาใหม่ จากที่สูงกว่าความเป็นจริง

หรือกรณีที่สินค้าของเราส่งไปเกินกว่าที่กำหนด เมื่อเราตกลงกับลูกค้าได้แล้ว ฝ่ายบัญชีจะต้องออกใบเพิ่มหนี้ (Debit note) เพื่อคำนวณราคาใหม่ เพราะราคาที่ให้ไปต่ำกว่าความเป็นจริง นั่นเอง

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบการขายด้วย Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น