แนวทางการทำธุรกิจยุค 4.0

แนวทางการทำธุรกิจยุค 4.0

ปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่า "4.0" กันบ่อยมากขึ้น ซึ่งบางท่านก็อาจจะงงๆ ว่าเป็นตัวเลขอะไร หรือใช้วัดระดับอะไรหรือไม่ ความจริงตัวเลขดังกล่าว ถูกนำมาใช้สำหรับการแบ่ง generation หรือยุคสมัยของสิ่งต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว 4.0, การศึกษายุค 4.0 หรือ Startup 4.0 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายภาพรวม Thailand 4.0 ของรัฐบาลนั่นเอง

เรามาดูกันก่อนว่าแต่ละ gen มีความหมายอย่างไร เริ่มจากยุด 1.0 เรียกว่ายุคดั้งเดิม เป็นภูมิปัญญาเริ่มแรกที่เราได้รับจากบรรพบุรุษ เช่น ปลูกข้าวยังชีพ, ทำสวน, การเรียนแบบท่องตำรา เป็นต้น ถัดมามีการพัฒนาเป็นยุค 2.0 เรียกว่าเป็นยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น เราใช้รถอีแต๋น, เราใช้เครื่องมือกลต่างๆ, เราทำโรงสีข้าวเอง, เราผลิตเครื่องหัตถกรรมมากขึ้น หรือเราใช้โปรเจ็กต์เตอร์ แผ่นใสในการสอน เป็นต้น ต่อมาจะเป็นยุค 3.0 เรียกว่ายุคการใช้อุตสาหกรรมหนัก เช่น เราใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะปลูก, เราใช้การผลิตด้วยเครื่องจักรจากต่างประเทศ หรือในภาคการศึกษาเรามีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น ระบบดาวเทียม หรือการคำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แม้ว่ายุค 3.0 จะถือว่าใหม่ และเราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน แต่ยุค 4.0 ซึ่งกำลังเริ่มเข้ามา กลับมีแนวคิดที่แตกต่างออกไป จากเดิมที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้มาก จะได้ผลผลิตมาก กลับกลายเป็น "ทำให้น้อยลง แต่ให้ได้งานมากขึ้น" ดังนั้นยุค 4.0 จึงให้พลังของเทคโนโลยีเป็นหลัก เช่น เราให้ e-Commerce ทางด้านการเกษตรเพื่อกระจายสินค้าไปต่างประเทศ อย่างกรณีจีนมาซื้อทุเรียนเมืองไทย เป็นต้น หรือใช้การตลาด online ที่สามารถซื้อขายสินค้าโดยไม่ต้องมีหน้าร้าน, การรับส่งข้อมูลด้วยแอพลิเคชั่นแทนการใช้กระดาษ, การรับส่งสินค้าโดยเรียกผ่านแอพลิเคชั่น หรือการทำงานแบบไม่ต้องเข้าออฟฟิตทุกวัน แม้กระทั่งการใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนคน และ Chatbot สำหรับตอบคำถามอัตโนมัติ เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้ทำให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว หันมาใช้เทคโนโลยีกันให้มากขึ้น เพราะช่วยให้เราทำงานน้อยลง แต่ได้ผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้เราใช้แรงและเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่น ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจะเห็น life style ของคนเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการท่องเที่ยว ออกกำลังกาย หรือให้รางวัลชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเทคโนโลยีมาแบ่งเบาภาระ นั่นเอง

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมซอฟต์แวร์ด้วย Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น