วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยซอฟท์แวร์

วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยซอฟท์แวร์

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของบริษัท เพราะว่าหากบริษัทไม่มีบุคคลที่เก่ง ไม่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ไม่มีการพัฒนาตัวบุคคล หรือไม่ทราบข้อมูล และกิจกรรมของแต่ละบุคคล ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ มีความเสี่ยงที่กิจการไม่ก้าวหน้า และอาจจะปิดกิจการในอนาคตก็เป็นได้ เนื่องต้นทุนด้านบุคลากรที่มากขึ้น ซึ่งสวนทางกับประสิทธิภาพที่ได้รับ นั่นเอง

การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องใช้เครื่องมือซึ่งก็คือซอฟท์แวร์เข้ามาช่วย เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เช่น งานสรรหา ว่าจ้าง, การนัดหมายสัมภาษณ์, สืบค้นประวัติ, การลงเวลาเข้าออก (Timesheet), บันทึกข้อมูลการลา (Leave Management) และการทำรายการเบิกจ่ายพิเศษต่างๆ เช่นค่ารับรอง, ค่าฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้ซอฟท์แวร์ เช่น Odoo เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ ได้

การใช้ Odoo ในระบบทรัพยากรบุคคล สามารถรองรับความต้องการข้างต้นได้ทั้งหมด และนอกจากนั้นแล้วข้อมูลยังมีการเชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นๆ ด้วย ทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาพิจารณาในเชิงลึก ในการให้รางวัล หรือการลงโทษพนักงาน ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความยั่งยืน และทำให้องค์กรพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมซอฟต์แวร์ ระบบ HR ด้วย Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น