ความรู้การจัดการสินค้าคงคลัง ในระบบอีอาร์พี

ความรู้การจัดการสินค้าคงคลัง ในระบบอีอาร์พี

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นการจัดการสินค้าที่อยู่ในคลัง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เช่น บาร์โค้ด, การกำหนด location, การจัดระบบเข้าออกของสินค้า, รวมไปถึงใช้งานระบบไร้สายต่างๆ เพื่อที่จะจัดการสินค้าให้เป็นระบบ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น และลดอายุของสินค้าที่อยู่ในคลังได้ดีอีกด้วย

สำหรับแนวทางการบริหารสินค้าคงคลังนั้นมีอยู่มากมาย ตามความชำนาญ และประสบการณ์ของแต่ละธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทใหญ่มีระบบจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เราจะเห็นได้จากสินค้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนั้นเต็ม shelf อยู่ตลอดเวลา

ในกรณีที่เราเป็นบริษัทขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่มีระบบจัดการคลังสินค้า อาจจะเป็นการใช้ Excel เข้ามาช่วยในเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องคลังสินค้าก็ยังมีอยู่ เนื่องจาก Excel ยังไม่ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งผู้เขียนขอแนะนำให้ลองหาโปรแกรมสำหรับจัดการสต็อกมาใช้ ซึ่งช่วยตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี

ซึ่งซอฟท์แวร์จะช่วยงานของเราให้ง่ายขึ้น มีดังต่อไปนี้

  1. การเบิก จ่าย ทำได้อย่างรวดเร็วด้วยบาร์โค้ด
  2. การรับสินค้าสามารถทำได้รวดเร็วเช่นเดียวกัน
  3. มีประวัติในทุกๆ กิจกรรมของสินค้าตัวนั้น ถูกบันทึกไว้ ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จนถึงตั้งแต่แรก
  4. มีระบบแจ้งเตือนสินค้าหมดล่วงหน้า
  5. ค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม้สินค้านั้นจะอยู่คนละ Location
  6. สามารถจัดเรียงสินค้าตามอายุของสินค้าได้ เช่น FIFO
  7. ในกรณีสร้างใบส่งของ หากเป็นลูกค้าเจ้าเดียวกัน สามารถที่จะ group รายการต่างๆ เข้ามาอยู่ในใบเดียวได้

ทั้งหมดนี้คือประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับจัดการคลังสินค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว ลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อีกด้วย

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้าด้วย Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น