คลังสินค้านั้น สำคัญไฉน

คลังสินค้านั้น สำคัญไฉน

คลังสินค้า (Warehouse) ถือเป็นองค์กระกอบหนึ่งของ supply chain ในภาคธุรกิจ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นแหล่งที่เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิต (raw material) หรือเป็นแหล่งที่เก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า (finished goods) ดังนั้นคลังสินค้าจึงช่วยลดปัญหาวัตถุดิบไม่พอผลิต ทำให้การผลิตทำได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา นอกจากนั้นคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ช่วยทำให้เราสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่เร่งด่วนกว่าได้ หรือสามารถผลิตแบบ make to stock เพื่อเก็บเป็นสินค้าสำหรับรอส่งตาม forcast ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้

แน่นอนว่าคลังสินค้ามีประโยชน์ และความจำเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่หากเราบริหารคลังสินค้าไม่ดีพอ ก็อาจจะเกิดปัญหา "สต็อกบวม" หรือ "ต้นทุนจม" อยู่กับสินค้าเหล่านั้นได้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเงินทุนส่วนหนึ่งของบริษัทอยู่ในคลังสินค้า หากเกิดปัญหาข้างต้น ก็อาจจะทำให้กิจการขาดทุน หรือถึงขั้นล้มละลายเลย ก็เป็นได้

เมื่อเห็นความสำคัญดังกล่าวแล้ว สิ่งที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพคือ การใช้ซอฟท์แวร์ หรือการใช้โปรแกรม Excel เข้ามาช่วย โดยความเห็นผู้เขียนแนะนำว่าควรใช้ซอฟท์แวร์บริหารจัดการคงคลังจะดีกว่า Excel เนื่องจากสามารถรับข้อมูลจำนวนมากได้ สามารถเพิ่มข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูลด้วย Barcode ได้ รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว และการทำเอกสารเบิกจ่าย เช่น stock card ทำได้ง่ายและครอบคลุมได้ดี สุดท้ายคือเราสามารถส่งรายงานให้ผู้บริหารได้ทันที สามารถดูประวัติสินค้าได้ รวมไปถึง forcast การเข้าออกของสินค้าได้ด้วย

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมซอฟต์แวร์ ระบบคลังสินค้าด้วย Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น