รู้จักกับผังบัญชีใน (Chart of Account) ของ Odoo

รู้จักกับผังบัญชีใน (Chart of Account) ของ Odoo

ผังบัญชี หรือเรียกว่า Chart of Accounts เป็นการแสดงบัญชีแยกประเภท ตามลำดับหมวดหมู่ของบัญชี ซึ่งปกติแล้วจะมีอยู่ 5 หมวดหมู่ด้วยกันคือ บัญชีสินทรัพย์, หนี้สิน, ส่วนของเจ้าของ (ทุน), รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยแต่ละประเภทจะมีเลขกำกับอยู่ด้วย เรียกว่าเลขประจำหมวดบัญชีในหมวดนั้น ยกตัวอย่างเช่น 

  • หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 1 เรากำหนดให้เป็นสินทรัพย์
  • หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 2 เรากำหนดให้เป็นหนี้สิน
  • หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 3 เรากำหนดให้เป็นส่วนของเจ้าของ
  • หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 4 เรากำหนดให้เป็นรายได้
  • หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 5 เรากำหนดให้เป็นค่าใช้จ่าย

โดยแต่ละหมวด ก็จะมีหมวดย่อยๆ ลงไปอีกขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ว่าต้องการความละเอียดหรือความซับซ้อนเพียงใด เช่นหมวด 5 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ก็อาจจะมี 5100 เงินเดือน, 5200 ค่าเช่า, 5300 ค่าสาธารณูปโภค, 5400 ดอกเบี้ยจ่าย และ 5500 ต้นทุนสินค้าขาย เป็นต้น

เมื่อเวลาที่เราใช้ Odoo ในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็ให้เลือกบันทึกลงในบัญชีในหมวดนั้นๆ ให้ถูกต้อง เราจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานได้ เช่นออกรายงานต่างๆ เป็นต้น

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมซอฟต์แวร์บัญชีด้วย Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น