ประเภทของการผลิตสินค้าใน Odoo

ประเภทของการผลิตสินค้าใน Odoo

กระบวนการผลิตสินค้า ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูป ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากเราจะได้สินค้าที่ออกมาเป็น "ของดี" หรือได้ออกมาเป็น "ของเสีย" ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากกระบวนการในการผลิตทั้งสิ้น สำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ

1. การผลิตตามสั่ง (Make to Order)

เป็นการผลิตตามจำนวนยอดสั่งซื้อของลูกค้า เช่น การพิมพ์หนังสือแบบออนดีมานด์, การผลิตทำธุรกิจครัวเรือน, สินค้าโอท็อป เป็นต้น การผลิตประเภทนี้มีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องเก็บสิ่งต่างๆ ไว้ในสต็อก ทำให้ลดต้นทุนสินค้าที่จมไปกับสต็อกลงได้ แต่ข้อเสียคือกรณีที่มียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก อาจจะผลิตไม่ทัน หรือได้ออกมาเป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพ และเกินกำลังผลิตของบริษัท ซึ่งทำให้การจัดการยาก และมีโอกาสขาดทุนสูง

2. การผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้าในคลัง (Make to Stock)

เป็นการผลิตเพื่อเก็บไว้ในคลังสำหรับรอจำหน่าย ซึ่งข้อดีของการผลิตแบบนี้ คือเราสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันที แต่ข้อเสียคือ หากผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ ต้นทุนต่างๆ ก็จะจมลงไปกับสินค้าเหล่านั้น ดังนั้นวิธีนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเรามีการพยากรณ์ที่แม่นยำ หรือเป็นลูกค้าที่สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงสามารถใช้การผลิตแบบนี้เป็นอย่างดีได้

การใช้ Odoo เพื่อช่วยรับ Order และพยากรณ์ (Forcast) ความต้องการซื้อสินค้า เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการติดสินใจ สำหรับการผลิตแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าได้เป็นอย่างดี นั่นเอง

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมการใช้ Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ 

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น