การกำหนดราคา (Pricelist) ในอีอาร์พี

การกำหนดราคา (Pricelist) ในอีอาร์พี

การกำหนดราคาแบบช่วง (Pricelist) เป็นการทำราคาให้กับสินค้าหนึ่งๆ หลายราคาด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามสินค้านั้นๆ จะต้องมีราคากลางที่เป็นมาตรฐาน (Base price) ยกตัวอย่างเช่น แป้งเด็กกระปุกละ 20 บาท ถือว่าเป็นราคากลางสำหรับการขาย แต่เราสามารถกำหนดราคาแบบ pricelist ให้กับแป้งเด็กได้ เช่น หากอยู่ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนธันวาคมเราจะกำหนดให้ขายในราคา 18 บาท ที่เหลือให้ขายในราคา 20 บาท เป็นต้น

การกำหนดราคาแบบนี้ช่วยในการส่งเสริมการขายได้ เนื่องจากเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อตามช่วงเวลา และการกำหนดโดยใช้ซอฟท์แวร์ จะทำให้เราสะดวกในการทำราคามากขึ้น เนื่องจากเราตั้งค่าราคา และกำหนดวันเริ่มต้น (start date) และวันหมดอายุ (expire date) เอาไว้ เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาดังกล่าวระบบจะเปลี่ยนจาก base price มาใช้ราคาที่กำหนดใน pricelist ให้โดยอัตโนมัติ

ทีมงาน CodeExcellent รับให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ ติดตั้ง และฝึกอบรมการใช้ Odoo สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-082-6392, LINE: 0830826392 หรืออีเมล์ info@codeexcellent.com ได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! ครับ

Admin

Admin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่สร้างเนื้อหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ

ความคิดเห็น