พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นฐานข้อมูลด้วย Laravel 5

เรียนรู้การทำเว็บแอพลิเคชั่นด้วย Laravel โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL พร้อมลงมือทำ Workshop
ผู้เขียน Ekkasit Srisukha
ระดับ Medium
ความนิยม (4.5)
  • ปี: 2018
  • รูปแบบ: E-Book
  • จำนวน: 319 หน้า

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือภาษาไทยสำหรับท่านที่สนใจศึกษา Laravel 5 และต้องการที่จะนำมาใช้ในการทำงาน ซึ่งเนื้อหาจะเริ่มอธิบายจากขั้นพื้นฐานก่อน ตั้งแต่การติดตั้ง ไปจนถึงวิธีการนำขึ้น server เพื่อใช้งานจริง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ Laravel เตรียมไว้ให้เรา อาทิเช่น Artisans, Eloquent, Blade รวมไปถึงเทคนิคขั้นสูงอย่าง Email, Facebook Login, Service Provider และการทำงานร่วมกับฟร้อนเอนต์ด้วย Ajax และ AngularJS เป็นต้น

ฟรี

  • บทที่ 1 รู้จักกับ Laravel
  • บทที่ 2 Routing, View, Template และ Controller
  • บทที่ 3 ออกแบบฐานข้อมูลด้วย Migration และ Seeding
  • บทที่ 4 การทำงานกับข้อมูลด้วย Models
  • บทที่ 5 การออกแบบหน้าจอด้วย Bootstrap
  • บทที่ 6 การแสดงรายการและแบ่งหน้าด้วย Pagination
  • บทที่ 7 ฟอร์มรับข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง
  • บทที่ 8 AngularJS และ Restful API
  • บทที่ 9 Service Provider และ Middleware
  • บทที่ 10 Authentication
  • บทที่ 11 Reporting และ Chart
  • บทที่ 12 Localization, Captcha และ PayPal
  • บทที่ 13 Styling Your App และ Git
  • บทที่ 14 การติดตั้งลงสู่ Server
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
ส่งคะแนน
ความเห็นจากผู้อ่าน (5)

อ่านง่ายครับ

คุณ kitti.ph

ขอบคุณมากค่ะ

คุณ @pun

ทำตามหนังสือได้เลย

คุณ sophXkh.lor

อธิบายละเอียดดี มีตัวอย่างให้ลองทำตามด้วยครับ

คุณ plam.apisit

ยังไม่เข้าใจในบางหัวข้อ

คุณ phaisankr

แท็ก