ที่อยู่

บริษัท แอพโค้ด เทคโนโลยี จำกัด
99/28 หมู่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ชั้น 7 ยูนิต 07-L ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทะเบียนนิติบุคคล: 0105561146504

โทรศัพท์

Tel. (+66)2-1573558 083-082-6392