คอร์สทั้งหมด

Build IOS & Android Mobile App with Ionic Framework3

Build IOS & Android Mobile App with Ionic Framework3

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
ในคอร์สนี้จะเรียนรู้การสร้างแอพลิเคชั่นด้วย Ionic3 เริ่มตั้งแต่ TypeScript / Angular 5, การจัดการเพจ, การทำ navigation, การกำหนด rootPage, การใช้งาน UI component, รวมไปถึง Native components เช่น กล้องถ่ายรูป, การหาพิกัด และการโทรออก เป็นต้น ถัดมาจะเป็นแผนที่, push notification, การใช้งาน Firebase, การทำ Facebook login และการติดตั้งแอพลิเคชั่นลงในเครื่องจริง
Java Web Application with Struts2 and Hibernate

Java Web Application with Struts2 and Hibernate

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
หลักสูตรนี้จะอบรมเรื่องการใช้ Struts2 ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆ ของภาษา Java ซึ่งช่วยให้การสร้างเว็บแอพลิเคชั่น ทำได้ง่าย จัดวางโครงสร้างเป็นระเบียบ และช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น ส่วน Hibernate ถือว่าเป็น ORM ที่ได้รับความนิยมในองค์กรเช่นเดียวกัน โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเริ่มด้วยการติดตั้งโปรเจ็กต์ ด้วย Maven การติดตั้ง Tomcat Application Server การสร้าง Action และวิธีคอนฟิค XML ในหลายๆ รูปแบบ จากนั้นเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ Hibernate เริ่มจากการสร้าง Mapping ไฟล์ การสร้าง Hibernate Session รวมไปถึงการจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง HQL เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ท่านนำไปใช้งานในองค์กร หรือปรับแต่งระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงท้ายเราจะมาทำ workshop แล้วทำการ deploy ขึ้นสู่ Production Server
PHP7 + MySQL Web Development (พื้นฐาน)

PHP7 + MySQL Web Development (พื้นฐาน)

ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (2 วัน)
หลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น โดยใช้ PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการพัฒนาเว็บ เนื่องจากการเขียนโค้ดที่ง่าย ทำงานรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้งานได้ฟรีอีกด้วย นอกจากนี้ PHP ยังสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้อีกหลายประเภท ซึ่ง MySQL ก็เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลตัวหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเข้ากับ PHP ได้เป็นอย่างดี และยังใช้งานได้ฟรีอีกเช่นเดียวกัน
Build Database Web Application with Laravel 5.6

Build Database Web Application with Laravel 5.6

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
คอร์สนี้สอนโดยผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ซึ่ง Laravel ช่วยให้เราเริ่มสร้างแอพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เครื่องมือที่จำเป็นหลายอย่าง ได้ถูกเตรียมพร้อมไว้ให้เราค่อนข้างครบแล้ว ดังนั้นช่วยประหยัดเวลาของเราลงไปได้เป็นอย่างมาก โดยจะเริ่มอธิบายจากขั้นพื้นฐานตั้งแต่การติดตั้ง ไปจนถึงวิธีการนำขึ้น server เพื่อใช้งานจริง ท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ Laravel เตรียมไว้ให้เรา อาทิเช่น Artisans, Eloquent, Blade รวมไปถึงเทคนิคขั้นสูงอย่าง Email, Facebook Login, Service Provider และการทำงานร่วมกับฟร้อนเอนต์ด้วย Ajax และ AngularJS เป็นต้น
Java Programming Fundamental (พื้นฐาน)

Java Programming Fundamental (พื้นฐาน)

ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (2 วัน)
หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดไปสู่ Java ขั้นสูง ซึ่งนำไปใช้ในการทำเว็บแอพลิเคชั่นในองค์กร และการทำโมบายแอพด้วยแอนดรอยด์อีกด้วย เนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมจาวา เรื่องของตัวแปร ชนิดข้อมูล การเขียนเงื่อนไข คำสั่งในการทำซ้ำ รวมไปถึงเราจะมาออกแบบ และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) พร้อมกับใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเชิงวัตถุอีกด้วย ในช่วงท้ายเราจะมาทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่จาวาเตรียมให้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการข้อผิดพลาด และการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ เป็นต้น หลังจากจบคอร์สนี้ท่านจะได้รับพื้นฐานที่เพียงพอต่อการทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้จาวากับงานต่างๆได้
Basic Python Programming (พื้นฐาน)

Basic Python Programming (พื้นฐาน)

ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (2 วัน)
ภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อจัดการงานหลากหลายวัตถุประสงค์ โดยรองรับได้ทั้งการบริหารจัดการระบบ เว็บแอพลิเคชั่น โปรแกรมเครือข่าย และงานกราฟิกส์ ในปัจจุบันนี้โปรแกรมเมอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศต่างใช้ Python กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเข้ามาของยุค Big Data และ AI ซึ่ง Python ค่อนข้างเหมาะกับงานเหล่านี้ ทำให้ได้รับความนิยมสูงตามไปด้วย สำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้นได้แก่การติดตั้ง การประกาศตัวแปร รวมไปถึงคำสั่งพื้นฐานต่างๆ และเราจะได้เรียนการเขียน OOP, การเขียน Web Service, เชื่อมต่อ Database, และอื่นๆ ช่วงท้ายเราจะมาทำ workshop เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
Big Data and Hadoop for Starter

Big Data and Hadoop for Starter

ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (3 วัน)
Big Data กำลังมีบทบาทต่อการทำงานขององค์กรหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้ Apache Hadoop เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของ Big Data ดังนั้น คอร์สนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการทำงานของ Hadoop การจัดการไฟล์ข้อมูลด้วยระบบไฟล์ HDFS หลักการเขียนโปรแกรมและประมวลผลด้วย Map Reduce Framework รวมถึงเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆที่ผู้เรียนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ Big Data ไดเป็นอย่างดี
Machine Learning for Starter with Python

Machine Learning for Starter with Python

ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (3 วัน)
ปัจจุบันนี้ Machine Learning (ML) เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ machine learning เป็นความรู้พื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent - AI) ต่างๆมากมาย เช่น ระบบตรวจจับใบหน้า (Face detection) ที่เราพบใน mobile application ต่างๆ หรือจะเป็นโปรแกรม AlphaGo ของ Google ระบบ AI ที่สามารถเล่นเกมโกะเอาชนะผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ได้ อีกทั้งยังเป็นศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรารู้จักกันในชื่อของ Data Science จึงทำให้ machine learning เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจ รู้จักและเข้าใจการทำงาน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Odoo Customization for Developer

Odoo Customization for Developer

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
ปัจจุบัน Odoo ถือได้ว่าเป็น Open source ERP ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่นำมาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีโมดูลให้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก โดยสามารถใช้งานได้ฟรีเกือบทั้งหมด และคุณสมบัติเด่นๆ คือสามารถที่จะ customize เพื่อปรับแต่งระบบได้ทุกๆ ส่วนตามความต้องการได้ ทำให้ความต้องการที่จะหาโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ในการปรับแต่งมีสูงมากขึ้นตามไปด้วย คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อโปรแกรมเมอร์ หรือนักพัฒนาที่สนใจการปรับแต่ง Odoo โดยเริ่มจากบทนำเกี่ยวกับ Odoo, ฟังก์ชั่นทางธุรกิจต่างๆ, โครงสร้างของ Odoo Framework, การติดตั้งเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการพัฒนา จากนั้นเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ module, การสร้าง models และ ORM, View, Actions, Menu รวมไปถึงการกำหนด constraints ต่างๆ และเราจะมาเรียนการทำ integration เช่น workflow, web service, security และการ import/export ข้อมูล
Odoo Reporting Customization

Odoo Reporting Customization

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
คอร์สนี้ออกแบบมาสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนา หรือปรับแต่ง Odoo ซึ่งจะอยู่ในส่วนของการออกรายงาน (Reporting) โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างรายงานของ Odoo, รู้จักกับ QWeb, การสร้าง Report ใหม่, การแก้ไข Report เดิม, การผูกเมนู, โครงสร้าง syntax ของ QWeb เป็นต้น นอกจากนี้เราจะได้เรียนรู้การใช้ Jasper Report (หรือ iReport) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการออกรายงานที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถออกแบบได้ยืดหยุ่นกว่าการใช้ QWeb เริ่มจากพื้นฐาน, layout, data source, fields, expression เป็นต้น จากนั้นเราจะติดตั้ง Jasper Report Server และทำการเชื่อมต่อระหว่าง Odoo กับ Jasper Server ของเรา
ASP.NET (C#) Core MVC + SQL server and Entity Framework

ASP.NET (C#) Core MVC + SQL server and Entity Framework

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
ASP.NET Core MVC ปัจจุบันคือเวอร์ชั่น 2.1 เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ ASP.NET ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถทำงานได้ในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux หรือ MacOS เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งร่วมกับ Apache, Nginx ด้วย Pipeline HTTP เพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ในส่วนของระบบฐานข้อมูล ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ไม่จำกัดค่าย เช่น SQL server, MySQL และ Oracle เป็นต้น ซึ่งใช้เทคโนโลยีชื่อว่า Entity Framework (EF) อีกทั้งยังรองรับความสามารถด้าน cloud อีกด้วย หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วย ASP.NET Core MVC โดยใช้ C# ซึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ต้น จนสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานได้
ASP.NET Web Form (C#) with SQL Server 2016

ASP.NET Web Form (C#) with SQL Server 2016

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
หลักสูตรนี้จะเป็นการสร้าง Web Application ด้วยเทคโนโลยี .NET ซึ่งเราจะใช้ภาษา Visual Basic (C#) โดยใช้เครื่องมือ Visual Studio ในการทำงาน โดยเนื้อหาหลักสูตรเราจะได้เรียนการใช้ WebForm, AJAX, LINQ และ Web Control ต่างๆ ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล DBMS อย่าง Microsoft SQL Server (2016) นอกจากนี้เราจะได้เรียนการทำ Master Page, การต่อกับ Version Control รวมไปถึงการเขียน Stylesheet อีกด้วย ในช่วงท้ายเราจะมาทำ Workshop แล้วทำการ Deploy เว็บไซต์ขึ้นสู่ Production Server พร้อมทั้งปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับการใช้งานจริงอีกด้วย