Basic Python Programming

รายละเอียด

ภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อจัดการงานหลากหลายวัตถุประสงค์ โดยรองรับได้ทั้งการบริหารจัดการระบบ เว็บแอพลิเคชั่น โปรแกรมเครือข่าย และงานกราฟิกส์ ในปัจจุบันนี้โปรแกรมเมอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ ต่างใช้ Python เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเข้ามาของยุค Big Data และ AI ซึ่ง Python ค่อนข้างเหมาะกับงานเหล่านี้ จึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงตามไปด้วย

สำหรับหลักสูตรนี้ จะเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python จากเริ่มต้น ไปจนถึงการทำ workshop ที่สามารถใช้งานได้ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย การติดตั้ง, การประกาศตัวแปร, คำสั่งพื้นฐานต่างๆ, และเราจะได้เรียนการเขียน OOP, Web Service, การเชื่อมต่อ Database, การอ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel, การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นด้วย Flask และช่วงท้ายเราจะมาทำเวิร์คชอฟที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อเสริมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 • สามารถเขียนโปรแกรม Python ได้
 • ใช้ Python เชื่อมต่อข้อมูลจาก Database ได้
 • ใช้ Python อ่านข้อมูลจาก Excel ได้
 • แปลงสูตรการคำนวณให้อยู่ในรูปของโปรแกรม Python ได้
 • เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนเว็บ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจการเขียนโปรแกรมด้วย Python
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 • พนักงานบริษัทที่ต้องการนำ Python มาใช้ในงานธุรกิจ
 • นักวิจัยข้อมูลที่เริ่มใช้ Python สำหรับ Data Mining และ AI
 • กลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่เริ่มต้นใช้ Python เป็นเฟรมเวิร์คหลัก

ความรู้พื้นฐาน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • สามารถใช้ Command Line หรือ Terminal ได้
 • ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใด ภาษาหนึ่ง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

 • เอกสารคู่มือ
 • ตัวอย่างโค้ด
 • เวิร์คชอฟที่สามารถทำงานได้

ระยะเวลาในการอบรม

 • 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ผู้สอน

 • อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

ราคาคอร์สอบรม

 • 7,500 บาท/ท่าน

เนื้อหาการอบรม

Getting Started

 • ภาพรวมของ Python
 • การติดตั้ง และส่วนประกอบของการพัฒนา Python
 • รูปแบบคำสั่งพื้นฐานบน Python

Data Type & Variable

 • ชนิดของตัวแปร
 • การใช้เครื่องหมาย Operator พื้นฐาน

Basic Programming

 • การใช้คำสั่ง If
 • การใช้ Loop
 • การใช้จำนวนนับ (Number)
 • การใช้สตริงข้อความ (Strings)
 • การใช้รายการ (Lists)
 • การใช้ตาราง (Tuples)
 • การใช้พจนานุกรม (Dictionary)
 • การใช้วันที่และเวลา (Data and Time)
 • การใช้ Array

Function & Modules

 • การใช้ฟังก์ชั่น
 • การใช้โมดูล
 • การใช้ไฟล์ I/O (Files I/O)

Object Oriented Programming

 • การใช้ class และ object
 • การสืบทอด
 • การสร้าง Property และ Method

Working with Libraries

 • รู้จักกับ pip
 • การติดตั้ง pip
 • การติดตั้งไลบรารี่เพื่อใช้งาน

Database Connection

 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • การเพิ่มข้อมูล
 • การแสดงข้อมูล
 • การปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูล

Working with Excel

 • การติดตั้งไลบรารี่ Excel
 • การอ่านข้อมูลจาก Excel

NumPy

 • การติดตั้งไลบรารี่
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ Array
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ Matrix

Website / HTTP & Web Service with Flask

 • การเขียนโปรแกรมด้วย Flask
 • การเข้าใช้ฐานข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรม Web Service
 • การเขียนโปรแกรมส่ง Email

อื่นๆ

 • การจัดการข้อผิดพลาด
 • การทำ Unit Test
 • การใช้นิพจน์ทั่วไป (Regular Expression)
 • การทำงานกับ XML
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ File และ IO

Workshop

หมายเหตุ

 • ** คอร์สอบรมสำหรับองค์กร **
 • ** เปิดอบรมเมื่อผู้เรียน 3 ท่านขึ้นไป **
 • ** ผู้เรียนจำนวนมาก สามารถขอราคาส่วนลดแบบเหมาจ่ายได้ **

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

Django for Rapid Web Development
Django for Rapid Web Development
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
ผู้สอน

Ekkasit Srisukha

ผู้เรียนขั้นต่ำ

3 คน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง (2 วัน)

ใบเสนอราคา

ต้องการใบเสนอราคา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ป้ายกำกับ