Basic Python Programming (พื้นฐาน)

Basic Python Programming (พื้นฐาน)
ภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อจัดการงานหลากหลายวัตถุประสงค์ โดยรองรับได้ทั้งการบริหารจัดการระบบ เว็บแอพลิเคชั่น โปรแกรมเครือข่าย และงานกราฟิกส์ ในปัจจุบันนี้โปรแกรมเมอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศต่างใช้ Python กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเข้ามาของยุค Big Data และ AI ซึ่ง Python ค่อนข้างเหมาะกับงานเหล่านี้ ทำให้ได้รับความนิยมสูงตามไปด้วย สำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้นได้แก่การติดตั้ง การประกาศตัวแปร รวมไปถึงคำสั่งพื้นฐานต่างๆ และเราจะได้เรียนการเขียน OOP, การเขียน Web Service, เชื่อมต่อ Database, และอื่นๆ ช่วงท้ายเราจะมาทำ workshop เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • สามารถเขียนโปรแกรม Python ได้
 • เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บ
 • สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บด้วยภาษา Python
 • สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล แล้วจัดการด้วบ GUI ได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจการพัฒนาโปรแกรมด้วย Python
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 • พนักงานบริษัทที่เริ่มศึกษาเรื่อง Big Data
 • กลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่เริ่มต้นใช้ Python เป็นเฟรมเวิร์คหลัก

ความรู้พื้นฐาน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • สามารถใช้ Command Line หรือ Terminal ได้ค่อนข้างคล่อง
 • ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

 • เอกสารคู่มือ
 • ตัวอย่างโค้ด
 • เวิร์คชอฟที่สามารถทำงานได้

ระยะเวลาในการอบรม

 • 16 ชั่วโมง

ผู้สอน

 • อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

ราคาคอร์สอบรม

 • 5,500 บาท 

เนื้อหาการอบรม

Getting Started

 • ภาพรวมของ Python
 • การติดตั้ง และส่วนประกอบของการพัฒนา Python
 • รูปแบบคำสั่งพื้นฐานบน Python

Data Type and Variable

 • ชนิดของตัวแปร
 • การใช้เครื่องหมาย Operators พื้นฐาน

Basic Programming

 • การใช้คำสั่งเงื่อนไข if
 • การใช้ Loop
 • การใช้จำนวนนับ (Numbers)
 • การใช้สตริงข้อความ (Strings)
 • การใช้รายการ (Lists)
 • การใช้ตาราง (Tuples)
 • การใช้พจนานุกรม (Dictionary)
 • การใช้วันที่และเวลา (Date and Time)

Functions & Modules

 • การใช้ฟังก์ชัน (Functions)
 • การใช้โมดูล (Modules)
 • การใช้ไฟล์ I/O (Files I/O)

Object Oriented Programming

 • การใช้ Classes และ Objects
 • การสืบทอด
 • การสร้าง Property และ Method

Website / HTTP and Web Service with Flask

 • การเขียนโปรแกรมด้วย Flask
 • การเข้าใช้ฐานข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบเครือข่าย
 • การเขียนโปรแกรมส่ง E-mail

อื่นๆ

 • การใช้ Exception
 • การใช้นิพจน์ทั่วไป (Regular Expressions)
 • การทำงานกับ XML
 • การใช้ Multithreading
 • การเขียนโปรแกรมต่อกับ File และ I/O

Workshop

สรุปหลักสูตร
รหัส PG-PYT-01
หมวดหมู่ Programming
ผู้สอน อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (2 วัน)
ราคา ฿ 5,500
สอบถามรายละเอียด / ขอใบเสนอราคา

เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

โทร: 083-0826392
Line ID: 0830826392
หรือใช้ chatbox ด้านล่างได้เลยครับ
การชำระเงิน
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาลุมพินี บัญชี 124-4-41191-2 นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย บัญชี 025-8-24003-0 นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

คอร์สอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง