Build Cross Platform Mobile App with Ionic 5

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น โดยใช้ Ionic ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถพัฒนาเพียงครั้งเดียว แล้วสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในระบบ IOS และ Android ทำให้ช่วยลดระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนาแอพลงไปได้เป็นอย่างมาก

Ionic เป็นเฟรมเวิร์คที่มีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากนักพัฒนาส่วนใหญ่ มีพื้นฐานด้านเว็บและฐานข้อมูลอยู่แล้ว จึงเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือที่ Ionic เตรียมให้ รวมไปถึงตัวโค้ดโปรแกรมที่อ่านง่าย ซึ่งเป็นข้อดีในแง่การพัฒนาโปรแกรม และการดูแล/ต่อยอดโปรแกรมในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจหลักการของ Cross Platform Mobile App ได้
 • เข้าใจหลักการของ Web Service API และรับส่งข้อมูลด้วย JSON
 • สามารถเขียน TypeScript / Angular เบื้องต้นได้
 • สามารถใช้ Ionic Command Line การใช้ Component และ Native Component
 • สร้างโมบายแอพที่สามารถใช้งานได้
 • เข้าใจหลักการและสามารถนำแอพมาไปติดตั้งใช้งานได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 • พนักงาน Tech Startup ที่ต้องการเพิ่ม Platform ระบบลงในโมบาบแอพ
 • พนักงานบริษัทที่ต้องการสร้างแอพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง
 • กลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการ สร้างระบบงานผ่านมือถือ

ความรู้พื้นฐาน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • สามารถใช้ Command Line หรือ Terminal ได้ค่อนข้างคล่อง
 • พื้นฐานการพัฒนาเว็บ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เบราเซอร์ HTML และ Web Service เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านภาษา JavaScript พอสมควร
 • มีความรู้ด้านการเขียน Stylesheet (CSS) พอสมควร

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Visual Studio Code (จำเป็น)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Android Studio และ SDK Tool (จำเป็น)

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

 • เอกสารคู่มือ
 • ตัวอย่างโค้ด
 • เวิร์คชอฟที่สามารถทำงานได้

ระยะเวลาในการอบรม

 • 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ผู้สอน

 • อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

ราคาคอร์สอบรม

 • ท่านละ 9,500 บาท ( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

เนื้อหาการอบรม

Getting Started

 • ติดตั้ง Node.js และ npm
 • ติดตั้งและตั้งค่าปลั๊กอิน Visual Studio Code
 • ติดตั้ง Android Studio และ SDK

Install Ionic Framework and CLI

 • ติดตั้ง Ionic Framework
 • ติดตั้ง Ionic CLI
 • การสร้างโปรเจ็กต์
 • การรันโปรเจ็กต์
 • การเพิ่ม Android Platform
 • การรันโปรเจ็กต์ด้วย Android Emulator
 • หน้าที่และโครงสร้างไฟล์ต่างๆ ของโปรเจ็กต์

Basic TypeScript, Angular and SCSS

 • เริ่มต้นกับ TypeScript
 • การประกาศตัวแปร และชนิดข้อมูล
 • Interface / Class และ Object
 • Arrays
 • Export / Import Module
 • Templates
 • Angular Directive, Events and Data Binding
 • การใช้ SCSS ตกแต่งหน้าจอเบื้องต้น

Page, Navigation and Passing Data

 • การสร้าง Page
 • Routing
 • การทำ Navigation
 • การส่งข้อมูลไปใน Page อื่น
 • Page Life Cycle
 • การใช้ Navbar และ Toolbar

Basic Ionic Component Usage

 • รู้จักกับ Component
 • Tabs
 • Icons
 • Label
 • Input
 • Button
 • Toasts
 • Refresher

Forms and Validations

 • สร้างฟอร์มรับข้อมูล
 • การตรวจสอบข้อมูลในฟอร์ม
 • การแสดงข้อผิดพลาด

Backend API

 • แนะนำ Backend API
 • ทดสอบการทำงานด้วยโปรแกรม Postman
 • ติดตั้ง Backend API ที่จะใช้ใน Workshop
 • แนะนำการใช้งาน API สำหรับ Workshop
 • ทดสอบ POST Request ด้วยโปรแกรม Postman

Connect API using HTTP Service

 • สร้าง Service Component ด้วย CLI
 • เชื่อมต่อ API ด้วย Angular HTTP Service
 • แสดงผลข้อมูล ด้วย Service
 • จัดการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลโดยใช้ Service
 • การเพิ่ม Progress ขณะโหลดข้อมูล
 • การสั่งให้โหลดข้อมูลโดยใช้ Refresher

Ionic Native Components

 • ใช้งาน Call Number
 • ใช้งาน Barcode Scanner
 • ใช้งาน Camera และ Upload รูปภาพ

App Authentication with Login / Logout

 • การใช้งาน Local Storage
 • สร้าง Login และ Logout
 • การ Login กับ Backend ด้วย Service โดยใช้ Json Web Token (JWT)
 • การ Login ด้วย Facebook Login

Push Notification

 • รู้จักกับ Push Notification
 • การทำ Push Notification เพื่อส่งข้อมูลไปยัง App ของผู้ใช้

Styling Your App with SCSS

 • การตกแต่งหน้าจอ
 • การเพิ่ม Font เข้ามาใช้งาน
 • การจัดรูปแบบการแสดงผลด้วย Pipes

Deploy Application

 • การเตรียมไอคอน
 • การสร้าง Splash Screen
 • การ Build App ทั้ง Android และ IOS

Workshop

 

หมายเหตุ

 • ** คอร์สอบรมสำหรับองค์กร **
 • ** เปิดอบรมเมื่อผู้เรียน 3 ท่านขึ้นไป **
 • ** ผู้เรียนจำนวนมาก สามารถขอราคาส่วนลดแบบเหมาจ่ายได้ **
ผู้สอน

CE Team

ราคา/คน

12,000 ฿9,500

ผู้เรียนขั้นต่ำ

3 คน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง (2 วัน)

ใบเสนอราคา

ต้องการใบเสนอราคา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ป้ายกำกับ