Build IOS & Android Mobile App with Ionic Framework3

Build IOS & Android Mobile App with Ionic Framework3
ในคอร์สนี้จะเรียนรู้การสร้างแอพลิเคชั่นด้วย Ionic3 เริ่มตั้งแต่ TypeScript / Angular 5, การจัดการเพจ, การทำ navigation, การกำหนด rootPage, การใช้งาน UI component, รวมไปถึง Native components เช่น กล้องถ่ายรูป, การหาพิกัด และการโทรออก เป็นต้น ถัดมาจะเป็นแผนที่, push notification, การใช้งาน Firebase, การทำ Facebook login และการติดตั้งแอพลิเคชั่นลงในเครื่องจริง
ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจหลักการของ Cross Platform Mobile App ได้
 • เข้าใจหลักการของ Web Service API และรับส่งข้อมูลด้วย JSON
 • สามารถเขียน TypeScript / Angular 4 เบื้องต้นได้
 • สามารถใช้ Ionic Command Line การใช้ Component และ Native Component
 • สร้างโมบายแอพที่สามารถใช้งานได้
 • เข้าใจหลักการและสามารถนำแอพมาไปติดตั้งใช้งานได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 • พนักงาน Tech Startup ที่ต้องการเพิ่ม Platform ระบบลงในโมบาบแอพ
 • พนักงานบริษัทที่ต้องการสร้างแอพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง
 • กลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการ สร้างระบบงานผ่านมือถือ

ความรู้พื้นฐาน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • สามารถใช้ Command Line หรือ Terminal ได้ค่อนข้างคล่อง
 • พื้นฐานการพัฒนาเว็บ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เบราเซอร์ HTML และ WebService เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านภาษา JavaScript พอสมควร
 • มีความรู้ด้านการเขียน Stylesheet (CSS) พอสมควร

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Visual Studio Code (หากสะดวก)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Android Studio และ SDK Tool (หากสะดวก)

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

 • เอกสารคู่มือ
 • ตัวอย่างโค้ด
 • เวิร์คชอฟที่สามารถทำงานได้

ระยะเวลาในการอบรม

 • 20 ชั่วโมง

ผู้สอน

 • อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

ราคาคอร์สอบรม

 • 8,500 บาท 

เนื้อหาการอบรม

Getting Started

 • ติดตั้ง Node.js
 • ติดตั้ง npm
 • ติดตั้งและตั้งค่าปลั๊กอิน Visual Studio Code 
 • ติดตั้ง Genymotion
 • ติดตั้ง Android Studio และ SDK

Install Ionic Framework 3 and CLI

 • ติดตั้ง Ionic Framework
 • ติดตั้ง Ionic CLI
 • การสร้างโปรเจ็กต์
 • การรันโปรเจ็กต์
 • การเพิ่ม Android Platform
 • การรันโปรเจ็กต์ด้วย Android Emulator
 • หน้าที่และโครงสร้างไฟล์ต่างๆ ของโปรเจ็กต์

Basic TypeScript, Angular4 and Scss

 • เริ่มต้นกับ TypeScript
 • การประกาศตัวแปร และชนิดข้อมูล
 • Interface / Class และ Object
 • Arrays
 • Export / Import Module
 • Templates
 • Angular Directive, Events and Data Binding
 • การใช้ SCSS ตกแต่งหน้าจอเบื้องต้น

Page, Navigation and Passing Data

 • Root Page
 • การสร้าง Page
 • การทำ Navigation
 • การส่งข้อมูลไปใน Page อื่น
 • Page Life Cycle
 • การใช้ Navbar และ Toolbar

Basic Ionic 3 Component Usage

 • รู้จักกับ Compontent
 • Tabs
 • Icons
 • Label
 • Input
 • Button
 • Toasts
 • Refresher 
 • Action Sheet
 • Alert Dialog

Forms and Validations

 • Form Layout
 • สร้างฟอร์มรับข้อมูล
 • การตรวจสอบข้อมูลในฟอร์ม
 • การแสดง Error ข้อผิดพลาด

Backend API

 • แนะนำ Backend API
 • ทดสอบการทำงานด้วยโปรแกรม Postman
 • ติดตั้ง Backend API ที่จะใช้ใน Workshop
 • แนะนำการใช้งาน API สำหรับ Workshop
 • ทดสอบ POST Request ด้วยโปรแกรม Postman

Connect API using Http Service

 • สร้าง Service Component ด้วย CLI
 • เชื่อมต่อ API ด้วย Angular Http Service
 • แสดงผลข้อมูล ด้วย Service
 • จัดการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลโดยใช้ Service
 • การเพิ่ม Progress ขณะโหลดข้อมูล
 • การสั่งให้โหลดข้อมูลโดยใช้ Refresher

Ionic Native Components

 • ใช้งาน Call Number
 • ใช้งาน Barcode Scanner
 • ใช้งาน Camera และ Upload รูปภาพ
 • การหาพิกัดของเครื่อง

LocalStorate and Firebase

 • การใช้งาน Local Storage
 • การ Put ข้อมูล
 • การ Get ข้อมูล
 • การสมัครใช้งาน Firebase
 • การนำ Firebase ใช้แทน LocalStorage

Geolocation with Google Map & Path

 • การสมัครใช้งาน Google Map API
 • การแสดงแผนที่
 • การวาดกำหนดตัว Marker ลงในแผนที่
 • การหาเส้นทางจากต้นทาง ไปยังปลายทาง

App Authentication with Login / Logout

 • สร้าง Login และ Logout แบบ Mockup
 • การ Login กับ Backend ด้วย Service โดยใช้ Json Web Token (JWT)
 • การ Login ด้วย Facebook Login

Using SQLite

 • การติดตั้ง SQLite
 • การเขียน SQL สำหรับจัดการข้อมูล

Push Notification

 • รู้จักกับ Push Notification
 • การทำ Push Notification เพื่อส่งข้อมูลไปยัง App ของผู้ใช้

Reporting with Chart and Graph

 • เรียนรู้การสร้างรายงานด้วย Char และ Graph แบบต่างๆ

Styling Your App with SCSS

 • การตกแต่งหน้าจอ
 • การเพิ่ม Font เข้ามาใช้งาน
 • การจัดรูปแบบการแสดงผลด้วย Pipes

Deploy Application to AppStore

 • การเตรียมไอคอน
 • การสร้าง Splash Screen
 • การ Build App ทั้ง Android และ IOS
 • การ Publish App ลงใน App Store

Workshop

สรุปหลักสูตร
รหัส MB-ION-01
หมวดหมู่ Mobile App
ผู้สอน อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
ราคา ฿ 8,500
สอบถามรายละเอียด / ขอใบเสนอราคา

เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

โทร: 083-0826392
Line ID: 0830826392
หรือใช้ chatbox ด้านล่างได้เลยครับ
การชำระเงิน
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาลุมพินี บัญชี 124-4-41191-2 นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย บัญชี 025-8-24003-0 นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ