Java Programming Fundamental (พื้นฐาน)

Java Programming Fundamental (พื้นฐาน)
หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดไปสู่ Java ขั้นสูง ซึ่งนำไปใช้ในการทำเว็บแอพลิเคชั่นในองค์กร และการทำโมบายแอพด้วยแอนดรอยด์อีกด้วย เนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมจาวา เรื่องของตัวแปร ชนิดข้อมูล การเขียนเงื่อนไข คำสั่งในการทำซ้ำ รวมไปถึงเราจะมาออกแบบ และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) พร้อมกับใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเชิงวัตถุอีกด้วย ในช่วงท้ายเราจะมาทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่จาวาเตรียมให้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการข้อผิดพลาด และการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ เป็นต้น หลังจากจบคอร์สนี้ท่านจะได้รับพื้นฐานที่เพียงพอต่อการทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้จาวากับงานต่างๆได้
ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • สามารถเขียนโค้ด Java แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาได้
 • เลือกโครงสร้างข้อมูล Java Collection และไลบรารี่ที่ Java เตรียมไว้ให้ มาใช้งานได้
 • เข้าใจการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สามารถออกแบบและเขียนโค้ดจัดการคลาสต่างๆ ได้
 • ประยุกต์ใช้ Java กับงานด้านฐานข้อมูลได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • นักศึกษาที่ใช้ Java ในการทำโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์
 • พนักงานที่ต้องการเรียนพื้นฐาน Java สำหรับนำไปใช้ต่อยอดในงานของบริษัท

ความรู้พื้นฐาน

 • มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้คล่อง
 • มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • ประสบการณ์ด้านภาษาโปรแกรมอื่นมาก่อน เช่น PHP, VB หรือ C# (ถ้ามี)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
 • ถ้าหากสะดวก ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Eclipse (Oxygen) มาไว้ก่อนได้ (คลิกที่นี่)

ระยะเวลาในการอบรม

 • 16 ชั่วโมง

ผู้สอน

 • อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

ราคาคอร์สอบรม

 • 8500 บาท

เนื้อหาการอบรม

Getting Started

 • An introduction to Java
 • First Java Program
 • Compile and Run Program
 • Setup Eclipse IDE
 • Run Java Programming using Eclipse

Java Basic

 • Privitive & Class Data Type
 • Variables
 • Keyword & Indentifier
 • Operators
 • Control Structures
 • Loop

Class & Object

 • Introduction to OOP
 • Class / Object and Method
 • Static Field and Methods
 • Method Parameters
 • Object Declaration & Initiation

Object Oriented Programming (OOP) Concept

 • Object Oriented Analysis & Design
 • Inheritant
 • Abstract & Interface Class
 • Polymorphism

Object Wrapper Class

 • String, Numeric and DateTime Functions
 • Math API
 • Object Comparation

Array and Collections

 • Array of Primitive, class or array types
 • Mutidimensional Array
 • Collection List, Set, Queue, Map
 • Collection Utility

Exception Handling

 • Exception Handling Concept
 • Try/Catch Block
 • Raising Exception
 • Create Custom Exception

File & IO

 • File Concept
 • Read / Write Text File
 • Input & Output Stream
 • Input & Output Stream Reader Writer
 • Working with Stream

Java Database Connectivity (JDBC)

 • JDBC Concept
 • Install the JDBC drivers (MySQL)
 • Database connection
 • Result Sets
 • Receive data using SQL
 • Insert / Update and Delete data

Workshop

สรุปหลักสูตร
รหัส PG-JVA-01
หมวดหมู่ Programming
ผู้สอน อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (2 วัน)
ราคา ฿ 8,500
สอบถามรายละเอียด / ขอใบเสนอราคา

เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

โทร: 083-0826392
Line ID: 0830826392
หรือใช้ chatbox ด้านล่างได้เลยครับ
การชำระเงิน
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาลุมพินี บัญชี 124-4-41191-2 นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย บัญชี 025-8-24003-0 นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

คอร์สอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง