Java Web Application with Struts2 and Hibernate

Java Web Application with Struts2 and Hibernate
หลักสูตรนี้จะอบรมเรื่องการใช้ Struts2 ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆ ของภาษา Java ซึ่งช่วยให้การสร้างเว็บแอพลิเคชั่น ทำได้ง่าย จัดวางโครงสร้างเป็นระเบียบ และช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น ส่วน Hibernate ถือว่าเป็น ORM ที่ได้รับความนิยมในองค์กรเช่นเดียวกัน โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเริ่มด้วยการติดตั้งโปรเจ็กต์ ด้วย Maven การติดตั้ง Tomcat Application Server การสร้าง Action และวิธีคอนฟิค XML ในหลายๆ รูปแบบ จากนั้นเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ Hibernate เริ่มจากการสร้าง Mapping ไฟล์ การสร้าง Hibernate Session รวมไปถึงการจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง HQL เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ท่านนำไปใช้งานในองค์กร หรือปรับแต่งระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงท้ายเราจะมาทำ workshop แล้วทำการ deploy ขึ้นสู่ Production Server
ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • สามารถเริ่มต้น Java Web Project โดยใช้ Maven ได้
 • เข้าใจกระบวนการทำงานของ Struts2
 • เข้าในหลักการจอง ORM / Hibernate และสามารถเขียนคำสั่ง HQL ในการจัดการข้อมูลได้
 • สร้างแอพลิเคชั่นที่ใช้งานได้ โดยใช้ Struts2 และ Hibernate

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นโดยใช้ Java
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 • ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าทำงานที่ใช้ Struts2 และ Hibernate
 • พนักงานที่รับผิดชอบการดูแลโปรเจ็กต์ Java และสนใจจะศึกษาเพิ่มเติม
 • กลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้ Java Framework เป็นเครื่องมือหลัก

ความรู้พื้นฐาน

 • พื้นฐานการใช้งานวินโดว์
 • ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้พื้นฐานการติดตั้ง / ถอดถอนโปรแกรม
 • มีความเข้าใจเรื่องฐานข้อมูลขั้นพื้นฐาน
 • มีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสถาปัตยกรรมเว็บ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เบราเซอร์ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
 • ถ้าหากสะดวก ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Eclipse JavaEE (Oxygen) มาไว้ก่อนได้

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

 • เอกสารคู่มือ
 • ตัวอย่างโค้ด
 • เวิร์คชอฟที่สามารถทำงานได้

ระยะเวลาในการอบรม

 • 20 ชั่วโมง

ผู้สอน

 • อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

ราคาคอร์สอบรม

 • 8,500 บาท

เนื้อหาการอบรม

Getting Started

 • ติดตั้งเครื่องมือ Eclipse
 • ติดตั้ง Maven
 • ติดตั้ง Apache Tomcat 8
 • รู้จักกับ Java Web และ Struts2
 • การทำงานและ Life Cycle ของ Struts2

Create Project

 • เริ่มสร้างโปรเจ็กต์โดยใช้ Maven
 • การบวนการ Build Project และ Run ด้วย Maven
 • เพิ่ม Tomcat Development Server ลงในโปรเจ็กต์
 • ลองสร้างโปรแกรมแรก
 • ทดสอบการทำงาน
 • โครงสร้างและหน้าที่ไฟล์ต่างๆ ของ Struts2

Actions & Results

 • รู้จักกับ Action
 • สร้าง Action และคอนฟิค struts.xml
 • การสืบทอด Action
 • รู้จักกับ Result
 • ชนิดของ Result แบบต่างๆ
 • สร้าง Result และทดสอบการทำงาน
 • การทำ Global Exceptions

Views & Templates

 • รู้จักกับ Struts2 Taglib
 • การแสดงผลข้อมูล
 • การเขียนเงื่อนไข
 • การวนรอบ
 • การสร้าง Master Page

Form & Input Validations

 • การสร้างฟอร์ม
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฟอร์ม
 • การแสดง Errors บน Template

Hibernate

 • รู้จักกับ Hibernate
 • ประเภทของ Hibernate Mapping
 • รู้จักกับประเภทของ Relationship
 • การสร้าง Mapping File
 • การสร้าง Hibernate Session
 • การเขียน HQL เบื้องต้น
 • การจัดการข้อมูล เพิ่ม แก้ไข ลบ
 • การสร้าง Custom Object สำหรับรองรับ Query ที่ซับซ้อน
 • การเชื่อมต่อ Struts2 เข้ากับ Hibernate
 • การเพิ่ม / แก้ไข ลบด้วยการใช้ Struts2 ผ่าน Hibernate

Interceptors

 • ประโยชน์ของ Interceptors
 • การใช้ Standard Interceptor และ config XML
 • การสร้าง Interceptors ขึ้นใช้เอง

Action Context and Session

 • รู้จักกับ Action Context
 • การเขียนโค้ดเพื่อติดต่อกับ Context
 • การส่งข้อมูล หรือเรียกใช้ Context
 • การใช้งาน Session ด้วย Struts2
 • การส่ง Message ผ่าน Session ด้วย Struts2

Struts2 I18N

 • ความหมายและประโยชน์ของ i18n
 • สร้างไฟล์สำหรับแปลภาษา
 • การใช้ภาษาไทยด้วย Unicoded
 • การสลับเป็นภาษาต่างๆ โดยใช้ Struts2 Session เข้าช่วย

Workshop

สรุปหลักสูตร
รหัส WB-JVA-01
หมวดหมู่ Web App
ผู้สอน อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (3 วัน)
ราคา ฿ 9,000
สอบถามรายละเอียด / ขอใบเสนอราคา

เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

โทร: 083-0826392
Line ID: 0830826392
หรือใช้ chatbox ด้านล่างได้เลยครับ
การชำระเงิน
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาลุมพินี บัญชี 124-4-41191-2 นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย บัญชี 025-8-24003-0 นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

คอร์สอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง