Laravel Web Development

รายละเอียด

คอร์สนี้จะสอนการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วย Laravel ซึ่งช่วยให้เราเริ่มสร้างแอพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เครื่องมือที่จำเป็นหลายอย่าง ได้ถูกเตรียมพร้อมไว้ให้เราค่อนข้างครบแล้ว ดังนั้นช่วยประหยัดเวลาของเราลงไปได้เป็นอย่างมาก โดยจะเริ่มอธิบายจากขั้นพื้นฐานตั้งแต่การติดตั้ง ไปจนถึงวิธีการนำขึ้น Server เพื่อใช้งานจริง ท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ Laravel เตรียมไว้ให้เรา อาทิเช่น Artisans, Eloquent, Blade รวมไปถึงเทคนิคขั้นสูงอย่าง Email, Login, Service Provider และการทำงานร่วมกับฟร้อนเอนต์ด้วย Ajax เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ PC
 • ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม XAMPP
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

 • เอกสารคู่มือ
 • เวิร์คชอฟที่สามารถใช้งานได้
 • ตัวอย่างโค้ดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม

ระยะเวลาในการอบรม

 • 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ผู้สอน

 • อาจารย์เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

ราคาคอร์สอบรม

 • ท่านละ 11,500 บาท ( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )


สถานที่อบรม

 • ห้องฝึกอบรมอาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park) ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 • ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

 • Introduction
 • แนะนำ Laravel
 • Text Editor
 • Composer
 • การสร้างโปรเจ็กต์
 • การทดสอบโปรเจ็กต์
 • โครงสร้างของโปรเจ็กต์
 • การตั้งค่าฐานข้อมูล


Routing, View, Template และ Controller

 • Routing
 • การส่งข้อมูลไปแสดงผลในวิว
 • การส่งข้อมูลในรูปแบบอาเรย์
 • การใช้คำสั่ง Compact
 • Template
 • การแสดงข้อมูล
 • คำสั่งเงื่อนไข
 • การทำ Master Page
 • การรวม Template
 • การสร้าง Controller โดยใช้ Artisan
 • Resource Controllers

ออกแบบฐานข้อมูลด้วย Migration และ Seeding

 • ภาพรวมโปรเจ็กต์
 • Relationship
 • สร้าง Migration Scripts
 • Migration Data Type
 • การ Migrate และ Rollback
 • การทำ Seeding
 • การ Migrate Seed Data

การทำงานกับข้อมูลด้วย Models

 • รู้จักกับ Model
 • Eloquent ORM
 • การสร้าง Model
 • Model Relationship
 • การใช้งาน Tinker Shell
 • การทำงานกับข้อมูลด้วย Model
 • การแสดงข้อมูล
 • การเพิ่ม / แก้ไข และลบข้อมูลผ่านโมเดล

การแสดงรายการและแบ่งหน้า

 • Product Controller
 • การแสดงรายการสินค้า
 • การแบ่งรายการทีละหน้า (Pagination)

ฟอร์มรับข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง

 • ติดตั้ง Form Plugin
 • การแสดงข้อมูลบนฟอร์ม
 • การสร้าง Dropdown List
 • การตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม
 • การเขียนกฏการตรวจสอบ
 • การอัพโหลดรูปภาพ
 • การเพิ่ม / แก้ไข และลบข้อมูลสินค้า (CRUD)


Laravel API

 • การเขียน API Route และ Route Method
 • การเขียน API Controller และ Controller Action
 • การทำ Nested API Route
 • การเขียน JSON Response

Session & Middleware

 • Sessions
 • Cart Controller
 • Service Provider
 • Facade
 • Middleware

Authentication

 • การสร้างระบบ Authentication
 • Database Migrations
 • หน้าจอล็อกอิน
 • การลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบ
 • สิทธิ์ในการใช้งานเมนู
 • การตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Middleware
 • การล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้
 • ลืมรหัสผ่าน


Reporting และ Chart    

 • หน้าจอการชำระเงิน
 • ใบสั่งซื้อ
 • พิมพ์ใบสั่งซื้อ

การติดตั้ง

 • ภาพรวมการติดตั้ง
 • การติดตั้งลงใน Server

 

หมายเหตุ

 • ** คอร์สอบรมสำหรับองค์กร **
 • ** สามารถเช่าสถานที่ Co-Working Space เพื่ออบรมได้ (คิดค่าเช่าแยก) **
 • ** เปิดอบรมเมื่อผู้เรียน 2 ท่านขึ้นไป **
 • ** ผู้เรียนจำนวนมาก สามารถขอราคาส่วนลดแบบเหมาจ่ายได้ **
ผู้สอน

Ekkasit Srisukha

ราคา/คน

฿11,500

ผู้เรียนขั้นต่ำ

2 คน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง (2 วัน)

ใบเสนอราคา

ต้องการใบเสนอราคา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ป้ายกำกับ